Aksaray Üniversitesi
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Misyon & Vizyon

Misyon

Türkçe öğretimi için gereken eğitim ortamını sağlamak

Türkçe öğretimi hususunda araştırma ve uygulama faaliyetlerinde bulunmak

Türk kültürünü ve Türkiye’yi tanıtmak

Türkçenin bir kültür ve bilim dili haline gelmesi için çalışmalar yapmak


Vizyon

        
     Farklı kültürlerin harmanlandığı bir eğitim ortamında, Türkçe öğrenimi ihtiyacına cevaben, uygun öğretim yöntem ve teknikleriyle hedef dili öğretmek ve bu alanda öne çıkan bir kurum olmak