Aksaray Üniversitesi
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Türkçe Kursu


YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE (Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı)


Avrupa Dilleri Çerçeve Programı, Avrupa'da yabancı dil öğrenimi için belirlenmiş ortak değerlendirme ve referans sistemidir. Bu sistem farklı alanlardaki dil yetkinliğini değerlendirir.

Yabancılar için Türkçe dil dersleri, 10-20 kişilik gruplar hâlinde, alanında yüksek lisans yapmış deneyimli eğiticiler tarafından başlangıç, orta, ileri düzey olarak yapılmaktadır.


Başlangıç Düzey (Temel dil kullanımı)

Orta Düzey (Bağımsız dil kullanımı)

İleri Düzey (Yetkin dil kullanımı)


BAŞLANGIÇ DÜZEY (A1-A2)


A1 Seviyesi

Bu düzeydeki bir kimse, somut ihtiyaçlara yönelik bilinen günlük yaşamdaki olağan ifadeleri ve oldukça basit cümleleri anlayabilir ve kullanabilir. Kendini ve başkalarını tanıtabilir ve başka kişilere onlar hakkında örneğin nerede oturdukları, kimleri tanıdıkları ya da ne tür şeylere sahip oldukları gibi sorular yöneltebilir ve bu tür sorulara cevap verebilir. Karşısındaki kişiler yavaş ve anlaşılır bir biçimde konuşuyor ve yardımcı oluyorlarsa, onlarla basit düzeyde anlaşabilir.


A2 Seviyesi

Bu düzeydeki bir kimse, doğrudan kendisi için önem arz eden alanlarla bağlantılı cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri (örneğin şahsı ve ailesine yönelik bilgiler, alış veriş, iş, yakın çevre) anlayabilir. Aşina olduğu ve bilindik şeyler hakkında basit ve doğrudan bilgi alışverişinin söz konusu olduğu basit durumlarda iletişim kurabilir. Nereli olduğunu, eğitim durumunu, kendi çevresini ve doğrudan ihtiyaçlarla bağlantılı olan şeyleri, basit anlatımlarla tarif edebilir.


Genel olarak Başlangıç (A1-A2) düzeyi sonunda kursiyerlerimizdeki kazanım aşağıdaki şekilde olması gerekir:

Başlangıç düzeyinin sonunda kurs katılımcısı Türk bir kişi ile rahatlıkla tanışabilir, diyalog kurabilir, alışveriş yapabilir, dilekçe ve mektup yazabilir, basit metinleri ve hikâyeleri çözebilir, geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanda basit cümleleri kurabilir, cümle öğelerini tahlil edebilir, zamirlere göre fiilleri kullanabilir, saat, gün, ay ve mevsimleri öğrenebilir.


ORTA DÜZEY (B1-B2)


B1 Seviyesi

Bu düzeydeki bir kimse, konuşmalarda açık bir standart dil kullanıldığında ve iş, okul, boş zaman etkinlikleri vb. bilinen şeyler söz konusu olduğunda, konuşmanın önemli noktalarını anlayabilir. Türkçe'nin konuşulan yerlerde karşılaştığı çoğu durumun üstesinden gelebilir. Aşina olduğu konularda ve ilgi duyduğu alanlarda kendini kolayca ve konuları ilişkilendirerek ifade edebilir. Deneyimleri ve olayları nakledebilir, hayallerini, beklentilerini ve hedeflerini anlatabilir.


B2 Seviyesi

Bu düzeydeki bir kimse somut ve soyut konular hakkındaki karmaşık metinlerin içeriğini ana hatlarıyla anlayabilir. Kendi branşı söz konusu olduğunda, bu alanlardaki tartışmaları da anlayabilir. Anadili Türkçe olanlarla yapacağı sıradan konuşmalarda önemli bir sıkıntı çekmeden iki tarafın da birbirlerini anlayabilecekleri şekilde, akıcı bir şekilde kendini ifade edebilir. Geniş bir konu yelpazesinde fikirlerini açık ve detaylı şekilde beyan edebilir, güncel bir soruna ilişkin görüşlerini izah edebilir ve farklı olasılıkların avantaj ve dezavantajlarını tarif edebilir.


Genel olarak Orta (B1-B2) düzey sonunda kursiyerlerimizdeki kazanım aşağıdaki şekilde olması gerekir:

Orta düzeyin sonunda geniş bir kelime hazinesine sahip olabilir, dilinin inceliklerine vakıf olabilir, öğrendiği dilin mantığıyla düşünebilir, yazışmaları ve konuşmaları rahatlıkla yapabilir, belirli ölçülerde gazete, dergi ve makaleleri okuyacak seviyeye erişebilir.


İLERİ DÜZEY (C1-C2)


C1 Seviyesi

Bu düzeydeki bir kimse, çeşitli konulardaki zengin içerikli ve uzun metinleri anlayabilir ve mantıksal bağlantıları kavrayabilir. Kelimeleri sık sık belirgin bir şekilde aramak zorunda kalmaksızın, kendisini akıcı bir şekilde ifade edebilir. Dili gerek toplumsal hayatında, gerekse iş hayatında veya mesleki eğitim ve yükseköğrenimde etkili ve esnek bir şekilde kullanabilir. Karmaşık konular hakkında açık ve belirli bir düzen içinde detaylı görüş bildirebilir ve bu sırada farklı stratejilerle diğer metinlerle gerektiği şekilde bağlantı kurabilir.


C2 Seviyesi

Bu düzeydeki bir kimse, pratik olarak okuduğu veya duyduğu her şeyi zorlanmadan anlayabilir. Çeşitli yazılı ve sözlü kaynaklardan aldığı bilgileri özetleyebilir, gerekçelendirebilir ve açıklamalı bir şekilde sunabilir. Fazla düşünmeden, oldukça akıcı ve doğru olarak kendini ifade edebilir, karmaşık konularda da anlamlardaki ince farklılıkları belirgin bir şekilde ifade edebilir.


Genel olarak ileri düzey (C1-C2) sonunda kursiyerlerimizdeki kazanım aşağıdaki şekilde olması gerekir:

Yazılı ve görsel basını rahatlıkla takip edebilir, çeşitli konularda görüşlerinizi ifade edebilir, ticari bağlantılar kurabilir, çeşitli soru cümleleri çözebilir, rehberlik yapabilir ve dil kullanımında akıcı bir üsluba kavuşabilir. Ayrıca bu düzeyin sonunda, kültür, sanat, edebiyat ve politika vs. gibi alanlarda yazılı makaleleri ve eserleri çözebilir, kendi diline tercüme edebilir, bu alanlarda yapılan etkinliklerde aktif rol alabilir. Radyo ve televizyon programlarını dinleyip anlayabilecek düzeye gelebilir. Her türlü tartışmaya katılabilir. Dili sorunsuz, akıcı ve anlama zorluğu çekmeden kullanabilir. Bu düzeyde, Türkçeyi, istediği alanda okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri kapsamında en iyi şekilde kullanabilir.